Message

Overview

VoIPBIN’s message allows to user send a SMS/MMS to the destinations.

Message

Message

Message struct

{
  "id": "<string>",
  "type": "sms",
  "source": {
    "type": "tel",
    "target": "+821028286521",
    "target_name": "",
    "name": "",
    "detail": ""
  },
  "targets": [
    {
      "destination": {
        "type": "tel",
        "target": "+821021656521",
        "target_name": "",
        "name": "",
        "detail": ""
      },
      "status": "sent",
      "parts": 1,
      "tm_update": "2022-03-13 15:11:06.497184184"
    }
  ],
  "text": "Hello, this is test message.",
  "direction": "outbound",
  "tm_create": "2022-03-13 15:11:05.235717",
  "tm_update": "2022-03-13 15:11:06.497278",
  "tm_delete": "9999-01-01 00:00:00.000000"
}
 • id: Message’s ID.

 • type: Message’s type. See detail here.

 • source: Source address info. See detail here.

 • targets: List of targets. See detail here.

 • destinations: List of destination addresses info. See detail here.

 • targets: List of targets. See detail here.

 • text: Message’s text.

 • direction: Message’s direction. See detail here.

Target

Target struct

{
  "destination": {
    "type": "tel",
    "target": "+821021656521",
    "target_name": "",
    "name": "",
    "detail": ""
  },
  "status": "sent",
  "parts": 1,
  "tm_update": "2022-03-13 15:11:06.497184184"
}
 • destination: Destination address info. See detail here.

 • status: Message’s status for this destination.

 • parts: Number of parted message.

Type

Message’s type.

Type

Description

sms

SMS.

Direction

Message’s direction.

Type

Description

inbound

Incoming message.

outbound

Outgoing message.

Tutorial

Send a message

$ curl --location --request POST 'https://api.voipbin.net/v1.0/messages?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdXN0b21lciI6IntcImlkXCI6XCI1ZTRhMDY4MC04MDRlLTExZWMtODQ3Ny0yZmVhNTk2OGQ4NWJcIixcInVzZXJuYW1lXCI6XCJhZG1pblwiLFwibmFtZVwiOlwiYWRtaW5cIixcImRldGFpbFwiOlwiYWRtaW4gYWNjb3VudFwiLFwid2ViaG9va19tZXRob2RcIjpcIlBPU1RcIixcIndlYmhvb2tfdXJpXCI6XCJodHRwczovL2VuN2V2YWp3aG1xYnQueC5waXBlZHJlYW0ubmV0XCIsXCJwZXJtaXNzaW9uX2lkc1wiOltcIjAzNzk2ZTE0LTdjYjQtMTFlYy05ZGJhLWU3MjAyM2VmZDFjNlwiXSxcInRtX2NyZWF0ZVwiOlwiMjAyMi0wMi0wMSAwMDowMDowMC4wMDAwMDBcIixcInRtX3VwZGF0ZVwiOlwiMjAyMi0wMi0wMiAxODowNToxMC42NTA1MjVcIixcInRtX2RlbGV0ZVwiOlwiOTk5OS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wMDAwMDBcIn0iLCJleHAiOjE2NDc3ODQ2ODR9.ynnHtevhobwPYoXeDzfhWzaYrOX_kfiNA7zBMFl_nwo' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "source": {
    "type": "tel",
    "target": "+821021656521"
  },
  "destinations": [
    {
      "type": "tel",
      "target":"+31616818985"
    }
  ],
  "text": "hello, this is test message."
}'

Get list of messages

$ curl --location --request GET 'https://api.voipbin.net/v1.0/messages?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdXN0b21lciI6IntcImlkXCI6XCI1ZTRhMDY4MC04MDRlLTExZWMtODQ3Ny0yZmVhNTk2OGQ4NWJcIixcInVzZXJuYW1lXCI6XCJhZG1pblwiLFwibmFtZVwiOlwiYWRtaW5cIixcImRldGFpbFwiOlwiYWRtaW4gYWNjb3VudFwiLFwid2ViaG9va19tZXRob2RcIjpcIlBPU1RcIixcIndlYmhvb2tfdXJpXCI6XCJodHRwczovL2VuN2V2YWp3aG1xYnQueC5waXBlZHJlYW0ubmV0XCIsXCJwZXJtaXNzaW9uX2lkc1wiOltcIjAzNzk2ZTE0LTdjYjQtMTFlYy05ZGJhLWU3MjAyM2VmZDFjNlwiXSxcInRtX2NyZWF0ZVwiOlwiMjAyMi0wMi0wMSAwMDowMDowMC4wMDAwMDBcIixcInRtX3VwZGF0ZVwiOlwiMjAyMi0wMi0wMiAxODowNToxMC42NTA1MjVcIixcInRtX2RlbGV0ZVwiOlwiOTk5OS0wMS0wMSAwMDowMDowMC4wMDAwMDBcIn0iLCJleHAiOjE2NDc3ODQ2ODR9.ynnHtevhobwPYoXeDzfhWzaYrOX_kfiNA7zBMFl_nwo&page_size=10'

{
"result": [
  {
    "id": "a5d2114a-8e84-48cd-8bb2-c406eeb08cd1",
    "type": "sms",
    "source": {
      "type": "tel",
      "target": "+821028286521",
      "target_name": "",
      "name": "",
      "detail": ""
    },
    "targets": [
      {
        "destination": {
          "type": "tel",
          "target": "+821021656521",
          "target_name": "",
          "name": "",
          "detail": ""
        },
        "status": "sent",
        "parts": 1,
        "tm_update": "2022-03-13 15:11:06.497184184"
      }
    ],
    "text": "Hello, this is test message.",
    "direction": "outbound",
    "tm_create": "2022-03-13 15:11:05.235717",
    "tm_update": "2022-03-13 15:11:06.497278",
    "tm_delete": "9999-01-01 00:00:00.000000"
  },
  ...
]